Hệ thống lọc nước sinh hoạt

Hệ thống lọc nước sinh hoạt xử lý nguồn nước nước máy, nước giếng khoan nhiễm phèn có mùi hôi tanh, có màu, mùi, dư lượng thuốc thực vật. Nước nhiễm đá vôi, loại bỏ huyền phù, bùn cặn.

Công ty DAICHI chuyên tư vấn, thiết kế, lắp đặt hệ thống lọc nước tổng sinh hoạt đầu nguồn gia đình, nhà hàng, khách sạn, xử lý nước cấp công suất lớn…

Gọi ngay 0904 454 090 nói rõ nhu cầu Daichi tư vấn hệ thống lọc nước sinh hoạt phù hợp.

 Bộ lọc nước 3 cấp DC320 Bộ lọc nước 3 cấp DC320
1,600,000₫
 Bộ lọc nước 3 lõi DC310 Bộ lọc nước 3 lõi DC310
850,000₫
 Bộ lọc nước sinh hoạt composite DCC-02 Bộ lọc nước sinh hoạt composite DCC-02
6,000,000₫
 Bộ lọc nước sinh hoạt DCI-02 Bộ lọc nước sinh hoạt DCI-02
6,900,000₫
 Bộ lọc nước composite đầu nguồn DPA-C02 Bộ lọc nước composite đầu nguồn DPA-C02
21,000,000₫
 Bộ lọc nước sinh hoạt DCI-03 Bộ lọc nước sinh hoạt DCI-03
11,900,000₫
 Bộ xử lý nước sinh hoạt auto DCA-02 Bộ xử lý nước sinh hoạt auto DCA-02
14,800,000₫
 Bộ lọc nước sinh hoạt composite DCC-01 Bộ lọc nước sinh hoạt composite DCC-01
3,500,000₫
 Bộ lọc nước sinh hoạt composite DCC-03 Bộ lọc nước sinh hoạt composite DCC-03
10,900,000₫
 Bộ xử lý nước sinh hoạt auto DCA-01 Bộ xử lý nước sinh hoạt auto DCA-01
7,500,000₫
 Bộ lọc nước sinh hoạt DCI-01 Bộ lọc nước sinh hoạt DCI-01
4,500,000₫
 Bộ lọc nước căn hộ chung cư Bộ lọc nước căn hộ chung cư
4,800,000₫
 Bộ lọc thô nước đầu nguồn DPC-I03 Bộ lọc thô nước đầu nguồn DPC-I03
19,500,000₫
 Bộ lọc nước composite đầu nguồn DPA-C03 Bộ lọc nước composite đầu nguồn DPA-C03
28,000,000₫
 Hệ thống lọc nước đầu nguồn DLA-I02 Hệ thống lọc nước đầu nguồn DLA-I02
18,500,000₫
 Hệ thống lọc nước đầu nguồn DLA-I03 Hệ thống lọc nước đầu nguồn DLA-I03
26,500,000₫
 Hệ thống lọc nước gia đinh UTRAFILLTION Hệ thống lọc nước gia đinh UTRAFILLTION
42,000,000₫