Máy lọc nước không dùng điện

Máy lọc nước không sử dụng điện,không nước xả thải.Lọc nước nguyên khoáng tự nhiên bổ sung vi lượng cho cơ thể. Công nghệ lọc nước Nano tối ưu mới nhất hiện nay.

Gọi ngay: 090 44 54 090  để được tư vấn!

 Máy lọc nước nano UV Máy lọc nước nano UV
4,600,000₫
 Máy lọc nước nano GEYSER GK6 Máy lọc nước nano GEYSER GK6
3,700,000₫
 Máy lọc nước nano GEYSER TK9 Máy lọc nước nano GEYSER TK9
2,900,000₫
 Máy lọc nước nano GEYSER TK8 Máy lọc nước nano GEYSER TK8
2,800,000₫
 Máy lọc nước nano GEYSER TK7 Máy lọc nước nano GEYSER TK7
2,700,000₫
 Máy lọc nước nano GEYSER TK6 Máy lọc nước nano GEYSER TK6
2,600,000₫
 Máy lọc nước nano Geyser Ecotar 3 Máy lọc nước nano Geyser Ecotar 3
4,400,000₫
 Máy lọc nước nano Geyser Ecotar 5 Máy lọc nước nano Geyser Ecotar 5
5,900,000₫
 Máy lọc nước nano Geyser Ecotar 4 Máy lọc nước nano Geyser Ecotar 4
5,400,000₫
 Bộ lọc nước sinh hoạt DCI-01 Bộ lọc nước sinh hoạt DCI-01
4,500,000₫
 Bộ lọc nước sinh hoạt DCI-02 Bộ lọc nước sinh hoạt DCI-02
6,900,000₫
 Bộ lọc nước sinh hoạt composite DCC-01 Bộ lọc nước sinh hoạt composite DCC-01
3,500,000₫
 Bộ lọc nước sinh hoạt composite DCC-02 Bộ lọc nước sinh hoạt composite DCC-02
6,000,000₫
 Bộ lọc nước 3 lõi DC310 Bộ lọc nước 3 lõi DC310
850,000₫
 Bộ lọc nước 3 cấp DC320 Bộ lọc nước 3 cấp DC320
1,600,000₫
 Bộ lọc nước sinh hoạt DCI-03 Bộ lọc nước sinh hoạt DCI-03
11,900,000₫