Máy rửa bình 20l

MÁY RỬA BÌNH TỰ ĐỘNG NGĂN CÓ CHÂM HÓA CHẤT (rửa trong và ngoài bình) -Kích thước máy dài 1020mm*cao 1250mm*rộng 640 -Motor kéo 1.5 hp -Máy bơm tuần hoàn hoá chất -Máy bơm rửa thô trong và ngoài bình -Chổi chà thân bình -Chổi chà cổ bình -Chổi chà […]

Mô tả

MÁY RỬA BÌNH TỰ ĐỘNG NGĂN CÓ CHÂM HÓA CHẤT (rửa trong và ngoài bình)

-Kích thước máy dài 1020mm*cao 1250mm*rộng 640

-Motor kéo 1.5 hp

-Máy bơm tuần hoàn hoá chất

-Máy bơm rửa thô trong và ngoài bình

-Chổi chà thân bình

-Chổi chà cổ bình

-Chổi chà đáy bình

-Tủ điện điều khiển

KHUNG MÁY RỬA BÌNH 20l BẰNG INOX 304

Sản phẩm liên quan

 Máy rửa bình 20l